top of page

Pohjanmaan Portti

Title. Double click me.

Pohjanmaan Portti sijaitsee Pyhännän kunnassa Oulun läänin eteläosassa kolmen maakunnan, Kainuun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan liikenteellisessä yhtymäkohdassa. Risteyksen muodostavat valtatie 28 (Kokkola-Kajaani) ja kantatie 88 (Iisalmi-Raahe/Oulu). Ouluun on matkaa 122 km, Raaheen 101 km, Kajaaniin 76 km, Iisalmeen 77 km ja Kokkolaan 178 km. Lisäksi tie 822 johtaa Vaalaan kuntaan (73km) ja tie 599 Kiuruveden kaupunkiin (56km).


Pohjanmaan Portti (The Ostrobothnia Gate) is located in Pyhäntä municipality, Oulu Province. It’s where traffic from 3 Finnish regions meets: Northern Ostrobothnia, Kainuu and Northern Savonia.  The highways #28 and #88  lead to the regional/provincial capital cities (Oulu, Iisalmi, Kajaani, Kokkola) and there are two more roads leading to other regional towns Vaala and City of Kiuruvesi.


Похйанмаан Портти (Северо-земельные Ворота) находятся в муниципалитете Пюхянтя, в провинции Оулу, на пересечении дорог трех регионов Финляндии: Северная Остроботния, Кайнуу и Северное Саво. Перекресток образован из трассы н. 28 (Коккола - Кайаани) и дороги н. 88 (Иисалми – Раахе / Оулу). Расстояние до Оулу 122 км, до Раахе 101 км, до Кайаани 76 км, до Иисалми 77 км и до Коккола 178 км. В добавок дорога н. 822 ведет в область Ваала (73 км) и дорога н. 599 ведет в город Киурувеси (56 км).


Pohjanmaan Portti (Ostrobothnia 门)位于欧路Oulu省 的法汉塔Pyhäntä市,这是芬兰境内三大交通要道的汇集处:北Ostrobothnia, Kainuu 和北 Savonia。 28号公路和88号公路通往各个省会城市(欧路Oulu, 里斯奥米Iisalmi, 卡加尼Kajaani, 扣扣拉Kokkola),还有另外两条通往瓦拉Vaala镇和可乌维斯Kiuruvesi市。

S

bottom of page